Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 5 m

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 ${m}{/}{s}^{2}$. Tầm ném xa của viên bi là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X