Một vật rắn chịu tác dụng đồng thời hai lực overrightarrowF1và

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một vật rắn chịu tác dụng đồng thời hai lực $\overrightarrow{F}_{1}{}$và $\overrightarrow{F}_{2}{}$ có cùng độ lớn, giá song song nhưng ngược chiều. Câu nào sau đây là đúng cho tình trạng này?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X