Một vật nhiễm điện âm khi:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 13/04/2022 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một vật nhiễm điện âm khi:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một vật nhiễm điện âm khi: Vật đó nhận thêm êlectrôn.
Giải thích: Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.

Một vật nhiễm điện âm khi
Thước nhựa nhiễm điện âm sau khi cọ sát

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X