Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 ${m}{/}{s}^{2}$. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X