Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên => làm tăng vận tốc => ta cần làm tăng chuyển động của vật => cần tác dụng lực cùng phương cùng chiều với vận tốc

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X