Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xuất bản: 22/03/2023 - Cập nhật: 22/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10 - 1949) là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10 - 1949) là nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) được thành lập đã ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đặc biệt, sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Trung Quốc (một nước châu Á) đã tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X