Một trong những nhiệm vụ trước mắt của phong trào giải phóng dân tộc dân chủ

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Một trong những nhiệm vụ trước mắt của phong trào giải phóng dân tộc dân chủ (1936- 1939) ở Việt Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những nhiệm vụ trước mắt của phong trào giải phóng dân tộc dân chủ (1936- 1939) ở Việt Nam là đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X