Một toa tàu có khối lượng 80 tấn chuyển động thẳng đều dưới tác

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một toa tàu có khối lượng 80 tấn chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang ${F}{ }{=}{ }{6}{.}{10}^{4}{N}$. Lấy g = 10m/${s}^{2}$. Hệ số ma sát giữa tàu và đường ray là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X