Một số vùng kinh tế của nước ta, công nghiệp kém phát triển do

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một số vùng kinh tế của nước ta, công nghiệp kém phát triển do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Một số vùng kinh tế của nước ta, công nghiệp kém phát triển do thiếu sự đồng bộ của các nhân tố tài nguyên, nguồn lao động, cơ sở hạ tầng,..

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X