Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v_0 = 20m/s

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là ${v}_{0}$ = 20m/s và rơi xuống đất sau 3s. Hỏi quả bóng được ném từ độ cao nào? Lấy g = 10m/${s}^{2}$ và bỏ qua sức cản của không khí.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X