Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R =

08/12/2020 369

Câu Hỏi:
Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành một mạch điện kín, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X