Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 40 N. Chiếc bị buộc ở

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 40 N. Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 70 cm, tay người giữ ở đầu kia cách vai 35 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, để gậy cân bằng thì lực giữ gậy của tay phải bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X