Một ngành có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên

06/11/2020 40

Câu Hỏi:
Một ngành có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người được gọi là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Di truyền y học tư vấn chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X