Một cái thước AB đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục quay O cách

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một cái thước AB đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục quay O cách đầu A một khoảng 80 cm (Hình 18.4). Một lực ${F}_{1}$ = 10 N tác dụng lên đầu A theo phương vuông góc với thước và lực thức hai ${F}_{2}$tác dụng lên điểm C của thước theo phương vuông góc với thước (không vẽ trên hình) và cách A 30 cm. Các lực đều nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu thước không chuyển động, thì lực ${F}_{2}$có hướng và độ lớn

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X