Một bộ truyền đai thang có công suất P1 = 7,0Kw và công suất cho phép là P1 =

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một bộ truyền đai thang có công suất P1 = 7,0Kw và công suất cho phép là [P1] = 2,75. Hệ số tải trọng động là kd = 1,20. Số dây đai cần thiết để bộ truyền đảm bảo khả năng kéo là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

\(z = \frac{{{P_1}.{k_d}}}{{\left[ {{P_0}} \right].{C_\alpha }.{C_u}.{C_l}.{C_z}}};{C_u}.{C_l}.{C_z} = 1\)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X