Một ấm nhôm có khối lượng 300g chứa 0,5 lít nước đang ở nhiệt độ 250C. Biết

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Một ấm nhôm có khối lượng 300g chứa 0,5 lít nước đang ở nhiệt độ ${25}^{0}$C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước lần lượt là ${c}_{1}$ = 880J/kg. K, ${c}_{2}$ = 4200J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X