Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X