Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 23/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích sử dụng hợp lí, ngăn chặn khai thác bừa bãi, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
I. Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.
II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh.
III. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có 3 biện pháp sau đây giúp bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên:
- Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.
- Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
- Chống xói mòn và chống xâm nhập mặn cho đất.

Ý nào sau đây không đúng với tài nguyên khoáng sản biển ở vùng biển nước ta?

Ý không đúng với tài nguyên khoáng sản biển ở vùng biển nước ta là: Dọc bờ biển của vùng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất muối.

Nhận định nào sau đây không đúng về tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Hồng?

Nhận định không đúng về tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Hồng là: Khoảng 50% đất nông nghiệp có độ phì cao và trung bình, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

Khó khăn về mặt tài nguyên đối với sự phát triển ngành thủy sản ở nước ta hiện nay là:

Khó khăn về mặt tài nguyên đối với sự phát triển ngành thủy sản ở nước ta hiện nay là ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm.

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là:

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước.
Giải thích:
Theo SGK Địa lí 12 trang 61: Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước là hai vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay. Do vậy, cần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.

Nhận định nào sau đây không đúng về tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Hồng?

Nhận định không đúng về tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Hồng là: Khoảng 50% đất nông nghiệp có độ phì cao và trung bình, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Tài nguyên biển nước ta mang hiệu quả kinh tế cao, cần chú ý khai thác theo hướng nào?

Tài nguyên biển nước ta mang hiệu quả kinh tế cao, cần chú ý khai thác theo hướng phát triển kinh tế biển tổng hợp.
Phát triển tổng hợp kinh tế biển bao gồm:
- Giao thông vận tải biển.
- Khai thác và nuôi trồng thủy hải sản.
- Khoáng sản biển.
- Du lịch biển.

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo?

Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người là đặc điểm của môi trường nhân tạo.

Ý nào dưới đây không đúng với tài nguyên khoáng sản vùng biển nước ta?

Ý không đúng với tài nguyên khoáng sản vùng biển nước ta là: Dọc bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều vùng, vịnh thuận lợi cho sản xuất muối.
Giải thích:
Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất muối ở nước ta là các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (nhờ có khí hậu nắng nóng nền cao nhiệt ổn định, các cửa sông nhỏ và ít, biển có độ mặn cao) như ở Cà Ná, Sa Huỳnh. Đồng bằng sông Cửu Long không phải là vùng có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối ở nước ta.

Để hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm và sử dụng hợp lí tài nguyên, thì Tây Nguyên cần thực hiện giải pháp gì dưới đây?

Để hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm và sử dụng hợp lí tài nguyên thì Tây Nguyên cần thực hiện giải pháp đa dạng hóa cây công nghiệp.
Giải thích:
Theo SGK Địa lí 12 trang 170: Đa dạng hóa cây công nghiệp để vừa hạn chế những rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm, vừa sử dụng hợp lí tài nguyên là một trong những giải pháp phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X