Mối ghép tháo được có mấy loại?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mối ghép tháo được có mấy loại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Đó là mối ghép bằng ren, mối ghép bằng rn, mối ghép bằng chốt.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X