Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện quyền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo SGK Giáo dục công dân 12, quyền học tập của công dân có nghĩa là mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X