Mỏ dầu được khai thác đầu tiên ở nước ta là:

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mỏ dầu được khai thác đầu tiên ở nước ta là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mỏ dầu được khai thác đầu tiên ở nước ta là Bạch Hổ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X