Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào?

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất Từ 1945 đến 1950

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X