Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn nào

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

- Từ thập niên 50-70 của thế kỉ XX: Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới.

- Từ thập niên 70 của thế kỉ XX trở đi: Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X