Mật độ dân số là

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Mật độ dân số là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Mật độ dân số là số dân cư trú, sinh sống trên một đơn vị diện tích.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X