Many teachers have devoted their lives to teaching therefore teaching is not a

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Many teachers have devoted their lives to teaching therefore teaching is not a well-paid job.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: therefore => although
Dựa vào quan hệ ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế tương phản nên không thể dùng therefore (vì vậy) mà phải dùng although (mặc dù)
Many teachers have devoted their lives to teaching although teaching is not a well-paid job.
Dịch: Nhiều giáo viên đã cống hiến cả đời cho nghề dạy học mặc dù nghề dạy học không được trả lương cao

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X