Mã Lương dùng bút thần để trừng trị địa chủ và nhà vua

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mã Lương dùng bút thần để trừng trị địa chủ và nhà vua
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Cây bút thần

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X