Lượng khí CO 2 tăng cao do nguyên nhân nào sau đây:

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lượng khí $CO _{2}$ tăng cao do nguyên nhân nào sau đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lượng khí CO2 tăng cao do sự phát triển công nghiệp và giao thông vận tải

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X