Lực tác dụng lên vật làm cho vận tốc của vật.....

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lực tác dụng lên vật làm cho vận tốc của vật.....

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.
=> Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X