Lúc nào Đảng ta có quyết định tạm thời rút vào hoạt động bí mật?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lúc nào Đảng ta có quyết định tạm thời rút vào hoạt động bí mật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C, D

Đàng ra hoạt động công khai vào năm 1951

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X