Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là nông dân.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X