Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta qui định cấm kết hôn giữa những người có

06/11/2020 118

Câu Hỏi:
Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta qui định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta qui định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi 3 đời

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X