Lòng yêu nước của bài thơ Quy hứng được thể hiện rõ nhất ở nội dung nào?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Lòng yêu nước của bài thơ Quy hứng được thể hiện rõ nhất ở nội dung nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Chọn đáp án: D
Lòng yêu nước của bài thơ Quy hứng được thể hiện rõ nhất ở nội dung:Mong mỏi thiết tha được trở về với cuộc sống thôn quê bình dị mà đầy lí thú

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X