Lõi thép được làm bằng lá thép kĩ thuật điện có chiều dày:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Lõi thép được làm bằng lá thép kĩ thuật điện có chiều dày:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X