Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của Hồ Chí Minh:

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 30/10/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của Hồ Chí Minh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X