Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Theo SGK GDCD trang 7 thì Đối tượng lao động được chia làm 2 loại:

- Loại đã trải qua tác động của lao động được cải biến ít nhiều như sợi dệt vải, sắt thép để chế tạo máy.

- Loại có sẵn trong tự nhiên như tôm cá dưới biển, gỗ trong rừng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X