Lĩnh vực nào dưới đây thuộc công nghiệp văn hoá?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Lĩnh vực nào dưới đây thuộc công nghiệp văn hoá?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Lĩnh vực Du lịch văn hoá thuộc công nghiệp văn hoá.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X