Lĩnh vực/loại hình nào sau đây không thuộc công nghiệp văn hoá?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Lĩnh vực/loại hình nào sau đây không thuộc công nghiệp văn hoá?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lĩnh vực/loại hình du lịch khám phá không thuộc công nghiệp văn hoá.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X