Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Liên Xô đã có thái độ với các nước phá xít là: Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X