Liên quân Mĩ - Anh và quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Liên quân Mĩ - Anh và quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Liên quân Mĩ - Anh và quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng cuộc đổ bộ Noócmăngđi (Pháp).

Bổ sung kiến thức:
Mùa hè năm 1944, Mĩ - Anh và Đồng minh mở mặt trận thứ hai tấn công quân Đức ở Tây Âu bằng cuộc đổ bộ vào bờ biển Noóc-măng-đi (miền Bắc nước Pháp). Phát xít Đức từ đây lâm vào tình thế nguy ngập, buộc phải chiến đấu cùng một lúc trên cả hai mặt trận phía Đông và Tây.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Từ năm 1950 đến năm 1973, các nước Tây Âu thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?

Theo SGK Lịch sử 12, nội dung các nước Tây Âu: Từ năm 1950 đến năm 1973, các nước Tây Âu thực hiện chính sách tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Anh (chị) hiểu thế nào về khái niệm Tây Âu

Tây Âu không phải là khái niệm chỉ vị trí địa lí mà là khái niệm chính trị - xã hội, xuất hiện trong thời kì chiến tranh lạnh để chỉ những quốc gia đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, thân Mĩ. Nó khác biệt với các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa thân Liên Xô.

Nguyên nhân chủ yếu khiến kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản suy thoái trong thập niên 70 của thế kỉ XX là do

Nguyên nhân chủ yếu khiến kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản suy thoái trong thập niên 70 của thế kỉ XX là do tác động của khủng hoảng năng lượng.

Sự kiện nào dưới đây đã tạo nên sự phân chia đối lập giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Sự kiện Mĩ thực hiện "Kế hoạch Mácsan" đã tạo nên sự phân chia đối lập giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Từ năm 1973 đến năm 1991, kinh tế các nước Tây Âu:

Từ năm 1973 đến năm 1991, kinh tế các nước Tây Âu rơi vào suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định.

Nguyên nhân các nước tư bản Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái, không ổn định từ năm 1973 – 1991 là vì lý do nào?

Nguyên nhân các nước tư bản Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái, không ổn định từ năm 1973 – 1991 là vì cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Bằng phương pháp so sánh, tìm điểm chung: Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu quả của Nhà nước là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ, Tây u, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. => Chọn B.

Nhiệm vụ hàng đầu của Tây Âu trong khoảng 5 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Nhiệm vụ hàng đầu của Tây Âu trong khoảng 5 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là khôi phục kinh tế.

Nguyên nhân chung nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản là

Nguyên nhân chung nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản là áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật.

Năm 1975, các nước Tây Âu tham gia Định ước Hexinki về vấn đề gì?

Năm 1975, các nước Tây Âu tham gia Định ước Hexinki về vấn đề an ninh và hợp tác châu Âu.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X