Liên bang Nga giáp với các biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi ở

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Liên bang Nga giáp với các biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi ở

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X