Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2?

Xuất bản: 09/09/2020 - Cập nhật: 09/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kim loại không tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 trong các chất là Ag.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X