Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử CO?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kim loại: Fe được điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử CO

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X