Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ ở Lào và Cam-pu-chia

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ ở Lào và Cam-pu-chia là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X