Không gian trong đoạn trích là không gian nào?

02/08/2022 62

Câu Hỏi:
Không gian trong đoạn trích là không gian nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Không gian trong đoạn trích là không gian giữa bãi biển và bầu trời.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X