Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ô tô, xe máy vì:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ô tô, xe máy vì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X