Khi vua muốn phong anh của Thủ Độ là An Quốc làm tướng, Thủ Độ can vua và nói:

07/12/2020 4

Câu Hỏi:
Khi vua muốn phong anh của Thủ Độ là An Quốc làm tướng, Thủ Độ can vua và nói: Nếu anh em cùng là tướng thì việc trong triều sẽ ra sao? Lời can gián này có ngụ ý rằng, nếu cả hai anh cùng làm tướng thì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Lời can gián này có ngụ ý rằng, nếu cả hai anh cùng làm tướng thì: Có thể dẫn đến nhiều việc bất tiện, khó xử, hậu quả khôn lường.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X