Khi trời rét thì cá rô phi ngừng lớn là do

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi trời rét thì cá rô phi ngừng lớn là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi trời rét thì cá rô phi ngừng lớn là do quá trình chuyển hóa trong cơ thể giảm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X