Khi trao duyện, việc Kiều dùng nhiều từ ngữ nhắc đến cái chết có ý nghĩa gì?

08/12/2020 161

Câu Hỏi:
Khi trao duyện, việc Kiều dùng nhiều từ ngữ nhắc đến cái chết có ý nghĩa gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Khi trao duyện, việc Kiều dùng nhiều từ ngữ nhắc đến cái chết có ý nghĩa Kiều dự cảm nàng về cuộc đời phía trước, sự tuyệt vọng đau khổ đến cùng cực.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X