Khi sử dụng thao tác lập luận bác bỏ, không cần thiết phải làm gì?

24/11/2020 31

Câu Hỏi:
Khi sử dụng thao tác lập luận bác bỏ, không cần thiết phải làm gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X