Khi phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ khoảng 1000°C thì thu được sản phẩm gồm

Xuất bản: 09/09/2020 - Cập nhật: 09/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ khoảng 1000°C thì thu được sản phẩm gồm CO2 và chất nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ khoảng 1000°C thì thu được sản phẩm gồm CO2 và CaO.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X